HS-KONTAKT

Hva er HS-kontakt? 

HS-kontakt er bindeleddet mellom hovedstyret og undergruppene. Hensikten er å gi undergruppene et kontaktpunkt i hovedstyret for å avklare ting rundt drift, økonomi og andre ting de måtte lure på. Dette er også et tiltak for at hovedstyret lettere kan følge opp gruppene i det daglige, samt gi informasjon ut til medlemmene i OSI.

Hvem er deres respektive HS-kontakt?

Informasjon kommer.


Levert av IdrettenOnline