Årshjul OSI


Måned

Dato

Hva

Hvem

Obligatorisk

Januar

1.

Medlemsregistrering

Daglig leder og medlemmer

Årsavslutning regnskap

Daglig leder, HS-økonom og  gruppestyrene

31.

Frist gruppestyrene avholde årsmøte og levere årsmøtepapirer

Gruppestyrer
PrøvetreningsperiodeDaglig leder og gruppestyrer
Februar

Tildeling og offentliggjøring av gruppebevilgning

Hovedstyret/daglig leder

Frist innlevering av saker årsmøtet

Alle

Utsending av sakspapirer årsmøtet

Daglig leder


Mars

Årsmøte

Alle

Frist søknad om utendørstider Athleticas anlegg

Daglig leder

Nettverkssamling NSI/ting

Hovedstyret


April

Våryr

Arbeidsgruppe

30

Frist for Samordnet rapportering

Daglig leder

30

Frist for søknad om Administrasjons- og driftsbidrag kommunale midler

Daglig leder


Mai

Frist søknad treningstider innendørs SIO Athletica

Daglig leder og Hovedstyret


Juni

1.

Frist for innsending av dokumentasjon kommunal støtte

Daglig leder

Gjøre klar medlemssystemet for høstsemesteret

Daglig leder
August

1.

Medlemsregistrering

Daglig leder og medlemmer

Foreningsdager på UiO, OsloMet

AllePrøvetreningsperiodeDaglig leder og gruppestyrer

Semesterstart

Alle


September

Frist for søknad Velferdstinget

Hovedstyret og daglig lederDugnad på hyttene Alle 

Oktober

Tildelingsmøte Velferdstinget

Hovedstyret

Representantskapsmøte

Hovedstyret

Leder og nestleder

NSI Ledersamling

Hovedstyret og daglig leder


November

Julebord

Alle

Maler til årsmøtepapirer gruppene sendes ut

Daglig leder


Desember

Forberede medlemsregistrering vårsemesteret

Daglig leder