Driftsstyret

Leder: Kristian Weibye - OSI Sykkel


Økonomiansvarlig*: Elise Sørdahl - OSI Volleyball
*Sitter både i Hovedstyret og i Driftsstyret.

 Kontakt Driftsstyret

driftsstyret@osi.no

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap da den også skal granske styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komiteen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komiteen hele tiden blir holdt informert om styrets og komiteenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater. 


Leder: Amalie Rostad - OSI Håndball

Medlem: Marte Møllersen - OSI Fotball

Varamedlem: Ragnhild Kleppestrand - OSI Svømming

Varamedlem: Christian Røhne Jørgensen  - OSI

Kontakt Kontrollkomiteen

kontroll@osi.no

Valgkomiteen

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. 

Leder: Guttorm Grønli - OSI Fotball

Medlem: Emilie Stenseth - OSI Friluft

Medlem: Tuva Lima Molde - OSIFriluft

Varamedlem: Oda Fagerli - OSI Håndball 

Kontakt Valgkomiteen

valg@osi.no