ÅRSMØTER 

Hva er årsmøtet? 

Årsmøtet avholdes hvert år der alle medlemmene av OSI har mulighet til å delta, både for å få et innblikk i hva OSI som helhet driver med, men også for å bruke sin stemme i kraft av å være medlem. Informasjon om når årsmøtet er, og når du kan sende inn saker du synes er viktig kommer fortløpende når det nærmer seg. 

Årsmøtet 2018

Saksliste og saksdokumenter

Årsberetning

Budsjett

Gruppetildelinger detaljoversikt

Årsregnskap 2017

Revisors beretning

Økonomisk årsberetning

Grupperegnskap

Kontrollkomiteens beretning

Årsmøteprotokoll

Årsmøtet 2017

Saksliste 2017

Årsmøteprotokoll

Årsberetning

Årsregnskap 2016

Revisors beretning 2016

Tildelingsoversikt gruppetildelingene

Gruppetildelinger generelle bemerkninger

Gruppetildelinger detaljoversikt

Budsjett 2016

Organisasjonsplan

Kontrollkomiteens rapport

Endring av tildelingsreglementet

Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret, Driftsstyret og Kontrollkomite

Årsmøtet 2016

Samleside Årsmøte 2016

Årsmøtet 2015

Gruppebevilgninger 2015 oversikt – Excel
Tildeling av gruppebevilgninger 2015 – PDF *

Samleside Årsmøte 2015

OBS! I detaljversjonen har det sneket seg inn en feil. Friidrett har blitt tildelt kr. 10.800,- (som vist i Excel-arket)

Årsmøtet 2014

Økonomisk årsberetning
Tildelinger 2014
Valgkomiteens Innstilling 2014
Budsjettforslag 2014
RESULTATREGNSKAP 2 HS
RESULTATREGNSKAP 2 KLUBB
Aarsberetning13 v1
Saksliste

Årsmøtet 2013

Økonomisk Årsberetning 2012
Revisjonsberetning
Saksliste 2013
Regnskap Hovedstyret 2012 v4
Regskap 2012 OSI v3
OSI lovnorm 2013 v6
Innstillinger til valg v9
handlingsplan 2013 v7
HOVEDBOKUTSKRIFT
Aarsberetning12 v1
Budsjettforslag 2013 – vedtatt

Årsmøtet 2012

Saksliste
Saksliste lagt til 1.3.2012
Vedlegg 1: Årsberetning OSI 2011
a. side 1-54
b. side 55-103
Vedlegg 2: Økonomisk årsberetning OSI
Vedlegg 3: Sak 8.1
Vedlegg 4: Sak 8.2
Vedlegg 5: Sak 8.3
Vedlegg 6: Sak 10.1
Vedlegg 7: Sak 12.1
Vedlegg 8: Handlingsplan for 2012
Vedlegg 9: Opptak av ny gruppe
Vedlegg 10: OSI budsjett 2012
Vedlegg11: Revidert lovform
Protokoll fra årsmøtet 2012

Årsmøtet 2011

Saksliste
Vedlegg 1: OSIs Årsberetning 2010
Vedlegg 2: OSIs økonomiske årsberetning
Vedlegg 3: Sak 1 fra hovedstyret
Vedlegg 4: Sak 2 fra hovedstyret
Vedlegg 5: Sak 3 fra hovedstyret
Vedlegg 6: Handlingsplan for 2011
Vedlegg 7: Budsjett for 2011
Vedlegg 8: Opptak av ny gruppe

Årsmøtet 2010

OSI Økonomisk Årsberetning 2009 (pdf)
OSI Årsberetning 2009 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2010 (pdf)

Årsmøtet 2009

OSI Økonomisk Årsberetning 2008 (pdf)
OSI Årsberetning 2008 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2009 (pdf)

Årsmøtet 2008

OSI Økonomisk Årsberetning 2007 (pdf)
OSI Årsberetning 2007 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2008 (pdf)

Årsmøtet 2007

OSI Økonomisk Årsberetning 2006 (pdf)
OSI Årsberetning 2006 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2007 (pdf)