ÅRSMØTER 

Hva er årsmøtet? 

Årsmøtet avholdes hvert år der alle medlemmene av OSI har mulighet til å delta, både for å få et innblikk i hva OSI som helhet driver med, men også for å bruke sin stemme i kraft av å være medlem. Informasjon om når årsmøtet er, og når du kan sende inn saker du synes er viktig kommer fortløpende når det nærmer seg. 


Årsmøte 2024

Saksliste 

Forretningsorden

Vedlegg 1: Årsberetninger

Vedlegg 2: Kontrollkomiteens Årsberetning

Vedlegg 3: Revisjonsberetning

Vedlegg 4: Årsregnskap 2023

Vedlegg 5: Grupperegnskap

Vedlegg 6: Budsjett 2024

Vedlegg 7: Gruppetildelinger 2024

Vedlegg 8: Innstilling til gruppestyrene 2024

Protokoll Årsmøte 2024 Signert


Årsmøtet 2023


Saksliste

Forretningsorden

Vedlegg 1: Årsberetning

Vedlegg 2: Revisjonsberetning 2022

Vedlegg 3: Årsregnskap 2022

Vedlegg 4: Grupperegnskap

Vedlegg 5: Økonomisk årsberetning 2022

Vedlegg 6: Budsjett 2023

Vedlegg 7: Gruppetildelinger 2023

Vedlegg 8: Innstilling til gruppestyrene 2023

Protokoll


Årsmøtet 2022

Saksliste

Forretningsorden

Vedlegg 1 Årsberetninger

Vedlegg 2 Revisjonsberetning

Vedlegg 3 Årsregnskap 2021

Vedlegg 4 Grupperegnskap

Vedlegg 5 Økonomisk årsberetning

Vedlegg 6 Forslag til retningslinjer for bærekraft

Vedlegg 7 Budsjett 2022

Vedlegg 8 Gruppetildelinger 2022

Vedlegg 9 Innstilling Gruppestyrer

Protokoll


Årsmøtet 2021

Saksliste

Forretningsorden

Vedlegg 1 Årsberetninger

Vedlegg 2 Revisjonsberetning

Vedlegg 3 Årsregnskap 2020

Vedlegg 4 Grupperegnskap

Vedlegg 5 Tildelingsreglement

Vedlegg 6 Bærekraft

Vedlegg 7 Budsjett 2021

Vedlegg 8 Gruppetildelinger 2021

Vedlegg 9 Innstilling Gruppestyrer

Protokoll


Årsmøtet 2020

Saksliste med begrunnelse

Vedlegg 1 Årsberetninger

Vedlegg 2 Årsregnskap 2019

Vedlegg 2.1 Revisjonsberetning

Vedlegg 3 og 4 Grupperegnskap

Vedlegg 5 Fargekoder OSI

Vedlegg 6 Budsjett 2020

Vedlegg 7 Gruppetildelinger 2020.pdf

Vedlegg 8 Innstilling Gruppestyrer

Protokoll


Årsmøtet 2019

Saksliste

Årsberetning


Budsjett oppdatert

Årsregnskap

Grupperegnskap

Revisors beretning

Gruppetildelinger

Andre vedlegg

Innstilling gruppestyrer

Innstilling HS og drift

Protokoll


Årsmøtet 2018

Saksliste og saksdokumenter

Årsberetning

Budsjett

Gruppetildelinger detaljoversikt

Årsregnskap 2017

Revisors beretning

Økonomisk årsberetning

Grupperegnskap

Kontrollkomiteens beretning

Årsmøteprotokoll

Årsmøtet 2017

Saksliste 2017

Årsmøteprotokoll

Årsberetning

Årsregnskap 2016

Revisors beretning 2016

Tildelingsoversikt gruppetildelingene

Gruppetildelinger generelle bemerkninger

Gruppetildelinger detaljoversikt

Budsjett 2016

Organisasjonsplan

Kontrollkomiteens rapport

Endring av tildelingsreglementet

Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret, Driftsstyret og Kontrollkomite

Årsmøtet 2016

Samleside Årsmøte 2016

Årsmøtet 2015

Gruppebevilgninger 2015 oversikt – Excel
Tildeling av gruppebevilgninger 2015 – PDF *

Samleside Årsmøte 2015

OBS! I detaljversjonen har det sneket seg inn en feil. Friidrett har blitt tildelt kr. 10.800,- (som vist i Excel-arket)

Årsmøtet 2014

Økonomisk årsberetning
Tildelinger 2014
Valgkomiteens Innstilling 2014
Budsjettforslag 2014
RESULTATREGNSKAP 2 HS
RESULTATREGNSKAP 2 KLUBB
Aarsberetning13 v1
Saksliste

Årsmøtet 2013

Økonomisk Årsberetning 2012
Revisjonsberetning
Saksliste 2013
Regnskap Hovedstyret 2012 v4
Regskap 2012 OSI v3
OSI lovnorm 2013 v6
Innstillinger til valg v9
handlingsplan 2013 v7
HOVEDBOKUTSKRIFT
Aarsberetning12 v1
Budsjettforslag 2013 – vedtatt