Økonomi

Økonomi

Det er hovedstyret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at:

  • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
  • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
  • klubben har en forsvarlig økonomistyring

OSI har et regnskapsfirma som fører regnskapet til klubben. I tillegg fører hver gruppe et skyggeregnskap for å holde kontroll på egen økonomi.

Vi bruker PowerOffice som regnskapssystem og alle gruppeøkonomene får tilgang til systemet. I PowerOffice finner gruppestyrene rapportene om gruppens økonomi. Gruppene sjekker skyggeregnskapet opp mot disse. Eventuelle forskjeller rapporteres til daglig leder, som sjekker det videre med regnskapskontoret.

Når det kommer til signering av dokumenter, er reglene klare: Du kan ikke godkjenne dine egne utlegg.

Økonomimanual

PowerOffice innføring - Introduction to PowerOffice

Tildelingsreglement

Arealpott

Budsjettmal

Varelager

OSI Kontoplan


Fakturaer, bilag og refusjoner.

Alle inntekter og utgifter skal sendes inn sammen med et bilag. Husk å se på kontoplanen hvor inntekten/utgiften skal føres. For refusjoner skal det sendes inn refusjonsskjema samt alle tilhørende kvitteringer. Alle dokumenter og filer som sendes inn skal sendes i PDF format!

Bilagsskjema

Refusjonsskjema

Kilometergodtgjørelse


Bank og faktura

DNB Bank ASA
Serviceboks
N-0021 OSLO

Kontonr: 1503. 5202312
IBAN: NO4715035202312
SWIFT/BIC: DNBANOKKXXX


Fakturaadresse:

OSI (gruppenavn)
Pb. 2 Blindern
0313 OSLO
Organisasjonsnr: 877 252 892