Hovedstyrets møteprotokoller

Hovedstyremøter 2017-2018

Hovedstyremøte 29. mars 2017                              Protokoll

Hovedstyremøte 20. april 2017                               Protokoll

Hovedstyremøte 11. mai 2017                                Protokoll

Hovedstyremøte 1. juni 2017                                  Protokoll

Hovedstyremøte 14. august 2017                          Protokoll

Hovedstyremøte 6. september 2017                     Protokoll

Hovedstyremøte 27. september 2017                   Protokoll

Hovedstyremøte 26. oktober 2017                        Protokoll

Hovedstyremøte 21. november 2017                    Protokoll

Hovedstyremøte 14. desember 2017                    Protokoll

Hovedstyremøte 10. januar 2018                           Protokoll

Hovedstyremøte 5. februar 2018                           Protokoll