ÅRSMØTER 

Hva er årsmøtet? 

Årsmøtet avholdes hvert år der alle medlemmene av OSI har mulighet til å delta, både for å få et innblikk i hva OSI som helhet driver med, men også for å bruke sin stemme i kraft av å være medlem. Informasjon om når årsmøtet er, og når du kan sende inn saker du synes er viktig kommer fortløpende når det nærmer seg. 

Årsmøtet 2018

Saksliste og saksdokumenter

Årsberetning

Budsjett

Gruppetildelinger detaljoversikt

Årsregnskap 2017

Revisors beretning

Økonomisk årsberetning

Grupperegnskap

Kontrollkomiteens beretning

Årsmøteprotokoll

Årsmøtet 2017

Saksliste 2017

Årsmøteprotokoll

Årsberetning

Årsregnskap 2016

Revisors beretning 2016

Tildelingsoversikt gruppetildelingene

Gruppetildelinger generelle bemerkninger

Gruppetildelinger detaljoversikt

Budsjett 2016

Organisasjonsplan

Kontrollkomiteens rapport

Endring av tildelingsreglementet

Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret, Driftsstyret og Kontrollkomite