Hovedstyret

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, tas saken opp på årsmøtet.

Styreleder

Christian Jørgensen
E-post: styreleder@osi.no
OSI

Styremedlem

Kenneth Endresplass
E-post: kennethendresplass@osi.no
OSI Volleyball

Styremedlem

Mathias Fekete
E-post: mathiasfekete@osi.no
OSI Håndball

Nestleder

Ida Sofie Skifjeld Jacobsen
E-post: nestleder@osi.no
OSI Svømming

Styremedlem

Ylva Sjølund
E-post: Ylva.sjolund@osi.no
OSI Svømming

Varamedlem

Amalie Rostad
E-post: amalierostad@osi.no
OSI

Økonom

Lisa Pan Vu
E-post: okonom@osi.no
OSI Basket

Styremedlem

Nina Stærnes
E-post: ninastaernes@osi.no
OSI Gruppedans

Varamedlem

Håvard Næss 
E-post:haavard.naess@osi.no
OSI Tennis