HOVEDSTYRET

Hovedstyret er OSIs styrende organ mellom årsmøtene, og velges på årsmøtet for ett år av gangen. Hovedstyret arbeider for å ivareta samtlige av OSIs medlemmer, og er et frivillig verv. På vanlig basis møtes styret ca. hver tredje uke, i tider med mange pågående saker møtes hovedstyret oftere. Styret tildeler treningstid og aktivitetsmidler, organiserer arrangementer på tvers av gruppene, og er neste kontaktpunkt over de ulike gruppestyrene ved konflikter. Videre jobber vi med profilering, økonomi, kompetanseheving av gruppestyrene etc.

Styreleder

Amalie Rostad
E-post: styreleder@osi.no
OSI

Styremedlem

Liten Fredrikke Engebretsen
E-post: liten.engebretsen@osi.no
OSI

Styremedlem

Kenneth Endresplass
E-post: kennethendresplass@osi.no
OSI Volleyball

Nestleder

Nina Stærnes
E-post: nestleder@osi.no
OSI Gruppedans

Styremedlem

Kjersti Nygaard
E-post: kjersti.nygaard@osi.no
OSI Fotball

Varamedlem

Ida Sofie Skifjeld Jacobsen 
E-post: ida.jacobsen@osi.no
OSI Svømming

Økonom

Lisa Pan Vu
E-post: okonom@osi.no
OSI Basket

Styremedlem

Mathias Fekete
E-post: mathiasfekete@osi.no
OSI Håndball

Varamedlem

Christian Røhne Jørgensen
E-post: christianjorgensen@osi.no
OSI