Hovedstyret

Hovedstyret er OSIs styrende organ mellom årsmøtene, og velges på årsmøtet for ett år av gangen. Hovedstyret arbeider for å ivareta samtlige av OSIs medlemmer, og er et frivillig verv. På vanlig basis møtes styret ca. hver tredje uke, i tider med mange pågående saker møtes hovedstyret oftere. Styret tildeler treningstid og aktivitetsmidler, organiserer arrangementer på tvers av gruppene, og er neste kontaktpunkt over de ulike gruppestyrene ved konflikter. Videre jobber vi med profilering, økonomi, kompetanseheving av gruppestyrene etc.

Styreleder

Frithjof Hübert
E-post: styreleder@osi.no
OSI

Styremedlem

Guttorm Grønli
E-post: Guttorm.gronli@osi.no

OSI Fotball

Styremedlem

Ragnhild Kleppestrand
E-post:
Ragnhild.kleppestrand@osi.no
OSI Svømming

Nestleder

Kjersti Nygaard
E-post: nestleder@osi.no
OSI Fotball

Styremedlem

Emelie Stenseth
E-post:
Emelie.stenseth@osi.no

OSI

Varamedlem

Jenny Viil Granheim
E-post:
Jenny.granheim@osi.no
OSI Klatring

Økonom

Elise Sørdahl
E-post: okonom@osi.no
OSI Volleyball

Styremedlem

Oda Fagerli
E-post:
oda.fagerli@osi.no
OSI Håndball

Varamedlem

Christian Røhne Jørgensen 
E-post: christianjorgensen@osi.no
OSI