Driftsstyret

Leder: Kristian Weibye - OSI Sykkel

Medlem: Odd-Tørres Lunde - OSI Klatring

Sekretær: Sofus Rasmussen - Daglig leder

Økonomiansvarlig i Hovedstyret sitter også i Driftsstyret.

 Kontakt Driftsstyret

driftsstyret@osi.no

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap da den også skal granske styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komiteen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komiteen hele tiden blir holdt informert om styrets og komiteenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater. 


Medlem: Oda Due - OSI Tennis

Medlem: Martin Sikkeland - OSI Håndball

Medlem: Øyvind Kveine - OSI Taekwondo

Varamedlem: Robert Søreid - OSI Tennis

Kontakt Kontrollkomiteen

kontroll@osi.no

Valgkomiteen

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. 

Leder: Junjie Cao - OSI Fekting

Medlem: Ida Sofie Skifjeld Jacobsen - OSI Svømming

Medlem: Maren Larsen Borgan - OSI Håndball

Varamedlem: Odd Anders Ingebretsen - OSI Sykkel

Kontakt Valgkomiteen

valg@osi.no

Levert av IdrettenOnline