Driftsstyret

Leder: Kristian Weibye - OSI Sykkel

Medlem: Gustav Vasdal - OSI Friidrett

Økonomiansvarlig: Lisa Pan Vu - OSI Basket
*Sitter både i Hovedstyret og i Driftsstyret.

 Kontakt Driftsstyret

driftsstyret@osi.no

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap da den også skal granske styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komiteen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komiteen hele tiden blir holdt informert om styrets og komiteenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater. 


Medlem: Kjell-Erik Kvamsdal - OSI Volleyball

Medlem: Marte Bjørneng - OSI Gruppedans

Varamedlem: Øyvind Kveine - OSI Taekwondo

Varamedlem: Mats Kristoffersen - OSI Triatlon

Kontakt Kontrollkomiteen

kontroll@osi.no

Valgkomiteen

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. 

Leder: Emilie Svennevik - OSI Håndball 

Medlem: Maria Østli - OSI Gruppedans

Medlem: Kristoffer Sælid - OSI Langrenn

Varamedlem: Kristoffer Larsen - OSI Triatlon

Kontakt Valgkomiteen

valg@osi.no

Levert av IdrettenOnline