Driftsstyret

Leder: Kristian Weibye - OSI Sykkel

Medlem: Gustav Vasdal - OSI Friidrett

Økonomiansvarlig: Lisa Pan Vu - OSI Basket
*Sitter både i Hovedstyret og i Driftsstyret.

 Kontakt Driftsstyret

driftsstyret@osi.no

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i granskning av regnskap da den også skal granske styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komiteen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon. I den hensikt å lette deres arbeid skal styret sørge for at komiteen hele tiden blir holdt informert om styrets og komiteenes arbeid, gjennom å få tilsendt protokoller/møtereferater. 


Leder: Emil Løland Andersen - OSI Sykkel

Medlem: Vera Tormodsrud - OSI Gruppedans

Varamedlem: Hedvig Kristoffersen - OSI Håndball

Varamedlem: Caroline Harstad Arebø  - OSI Friluft

Kontakt Kontrollkomiteen

kontroll@osi.no

Valgkomiteen

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen. 

Leder: Ylva Sjölund - OSI Svømming 

Medlem: Emilie Svennevik - OSI Håndball

Medlem: Håvard Næss - OSI Tennis

Varamedlem: Kristoffer Sælid - OSI Langrenn

Kontakt Valgkomiteen

valg@osi.no