Hovedstyret

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, tas saken opp på årsmøtet.

Styreleder

Frithjof Hübert
E-post: styreleder@osi.no
OSI

Styremedlem

Guttorm Grønli
E-post: Guttorm.gronli@osi.no

OSI Fotball

Styremedlem

Ragnhild Kleppestrand
E-post:
Ragnhild.kleppestrand@osi.no
OSI Svømming

Nestleder

Kjersti Nygaard
E-post: nestleder@osi.no
OSI Fotball

Styremedlem

Emelie Stenseth
E-post:
Emelie.stenseth@osi.no

OSI

Varamedlem

Jenny Viil Granheim
E-post:
Jenny.granheim@osi.no
OSI Klatring

Økonom

Elise Sørdahl
E-post: okonom@osi.no
OSI Volleyball

Styremedlem

Oda Fagerli
E-post:
oda.fagerli@osi.no
OSI Håndball

Varamedlem

Christian Røhne Jørgensen 
E-post: christianjorgensen@osi.no
OSI