Hovedstyret

Hovedstyret

Hovedstyret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, tas saken opp på årsmøtet.

Styreleder

Marte Bjørneng
E-post: styreleder@osi.no
Tlf: 472 47 531
OSI Dans

Styremedlem

Maria Østli
E-post: maria.oestli@osi.no
Tlf: 917 03 365 
OSI Dans

Styremedlem

Ragnhild Nygaard 
E-post: ragnhild@osi.nosekretar@osi.no
Tlf: 936 99 479
OSI Langrenn

Nestleder

Emilie Svennevik
E-post: nestleder@osi.no
Tlf: 472 70 467 
OSI Håndball

Styremedlem

Ylva Sjølund
E-post: Ylva.sjolund@osi.no
Tlf: +35 8404128934 
OSI Svømming

Varamedlem

Jørgen Aagedal Sundt                                      E-post: jorgen.sundt@osi.no          
Tlf: 959 46 262                                                      OSI Friidrett

Økonom

Elisabeth Kristensen
E-post: regnskap@osi.no
Tlf: 913 60 094 
OSI Klatring

Styremedlem

Gustav Vastal
E-post: gustav.vasdal@osi.no
Tlf: 948 74 815 
OSI Friidrett

Varamedlem

Marie Lohnås Nygaard 
E-post: marie.nygaard@osi.no
Tlf: 959 72 511
OSI Svømming

Levert av IdrettenOnline