ÅRSMØTER 

Hva er årsmøtet? 

Årsmøtet avholdes hvert år der alle medlemmene av OSI har mulighet til å delta, både for å få et innblikk i hva OSI som helhet driver med, men også for å bruke sin stemme i kraft av å være medlem. Informasjon om når årsmøtet er, og når du kan sende inn saker du synes er viktig kommer fortløpende når det nærmer seg. 


Årsmøtet 2021

Saksliste

Forretningsorden

Vedlegg 1 Årsberetninger

Vedlegg 2 Revisjonsberetning

Vedlegg 3 Årsregnskap 2020

Vedlegg 4 Grupperegnskap

Vedlegg 5 Tildelingsreglement

Vedlegg 6 Bærekraft

Vedlegg 7 Budsjett 2021

Vedlegg 8 Gruppetildelinger 2021

Vedlegg 9 Innstilling Gruppestyrer

Protokoll


Årsmøtet 2020

Saksliste med begrunnelse

Vedlegg 1 Årsberetninger

Vedlegg 2 Årsregnskap 2019

Vedlegg 2.1 Revisjonsberetning

Vedlegg 3 og 4 Grupperegnskap

Vedlegg 5 Fargekoder OSI

Vedlegg 6 Budsjett 2020

Vedlegg 7 Gruppetildelinger 2020.pdf

Vedlegg 8 Innstilling Gruppestyrer

Protokoll


Årsmøtet 2019

Saksliste

Årsberetning

Budsjett oppdatert

Årsregnskap

Grupperegnskap

Revisors beretning

Gruppetildelinger

Andre vedlegg

Innstilling gruppestyrer

Innstilling HS og drift

Protokoll


Årsmøtet 2018

Saksliste og saksdokumenter

Årsberetning

Budsjett

Gruppetildelinger detaljoversikt

Årsregnskap 2017

Revisors beretning

Økonomisk årsberetning

Grupperegnskap

Kontrollkomiteens beretning

Årsmøteprotokoll

Årsmøtet 2017

Saksliste 2017

Årsmøteprotokoll

Årsberetning

Årsregnskap 2016

Revisors beretning 2016

Tildelingsoversikt gruppetildelingene

Gruppetildelinger generelle bemerkninger

Gruppetildelinger detaljoversikt

Budsjett 2016

Organisasjonsplan

Kontrollkomiteens rapport

Endring av tildelingsreglementet

Valgkomiteens innstilling til Hovedstyret, Driftsstyret og Kontrollkomite

Årsmøtet 2016

Samleside Årsmøte 2016

Årsmøtet 2015

Gruppebevilgninger 2015 oversikt – Excel
Tildeling av gruppebevilgninger 2015 – PDF *

Samleside Årsmøte 2015

OBS! I detaljversjonen har det sneket seg inn en feil. Friidrett har blitt tildelt kr. 10.800,- (som vist i Excel-arket)

Årsmøtet 2014

Økonomisk årsberetning
Tildelinger 2014
Valgkomiteens Innstilling 2014
Budsjettforslag 2014
RESULTATREGNSKAP 2 HS
RESULTATREGNSKAP 2 KLUBB
Aarsberetning13 v1
Saksliste

Årsmøtet 2013

Økonomisk Årsberetning 2012
Revisjonsberetning
Saksliste 2013
Regnskap Hovedstyret 2012 v4
Regskap 2012 OSI v3
OSI lovnorm 2013 v6
Innstillinger til valg v9
handlingsplan 2013 v7
HOVEDBOKUTSKRIFT
Aarsberetning12 v1
Budsjettforslag 2013 – vedtatt

Årsmøtet 2012

Saksliste
Saksliste lagt til 1.3.2012
Vedlegg 1: Årsberetning OSI 2011
 a. side 1-54
 b. side 55-103
Vedlegg 2: Økonomisk årsberetning OSI 
Vedlegg 3: Sak 8.1
Vedlegg 4: Sak 8.2
Vedlegg 5: Sak 8.3
Vedlegg 6: Sak 10.1
Vedlegg 7: Sak 12.1
Vedlegg 8: Handlingsplan for 2012
Vedlegg 9: Opptak av ny gruppe
Vedlegg 10: OSI budsjett 2012
Vedlegg11: Revidert lovform
Protokoll fra årsmøtet 2012

Årsmøtet 2011

Saksliste 
Vedlegg 1: OSIs Årsberetning 2010 
Vedlegg 2: OSIs økonomiske årsberetning 
Vedlegg 3: Sak 1 fra hovedstyret 
Vedlegg 4: Sak 2 fra hovedstyret 
Vedlegg 5: Sak 3 fra hovedstyret 
Vedlegg 6: Handlingsplan for 2011 
Vedlegg 7: Budsjett for 2011 
Vedlegg 8: Opptak av ny gruppe


Årsmøtet 2010

OSI Økonomisk Årsberetning 2009 (pdf) 
OSI Årsberetning 2009 (pdf) 
Referat OSI Årsmøte 2010 (pdf)

Årsmøtet 2009

OSI Økonomisk Årsberetning 2008 (pdf) 
OSI Årsberetning 2008 (pdf) 
Referat OSI Årsmøte 2009 (pdf)

Årsmøtet 2008

OSI Økonomisk Årsberetning 2007 (pdf) 
OSI Årsberetning 2007 (pdf) 
Referat OSI Årsmøte 2008 (pdf)

Årsmøtet 2007

OSI Økonomisk Årsberetning 2006 (pdf)
OSI Årsberetning 2006 (pdf)
Referat OSI Årsmøte 2007 (pdf)

Levert av IdrettenOnline