Medlem

Et medlem i OSI skal være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

 • aktivitetstilbudet

 • medlemskap

 • dugnad

 • klubbens retningslinjer og forventninger til utøverne


Trener

Trenerne i OSI har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en representant for klubben. Trenerne skal derfor være kjent med

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

 • aktivitetstilbudet

 • medlemskap

 • lisens og forsikringer

 • politiattest

 • kompetansetilbud for trenere

 • klubbens retningslinjer og forventninger til trenerne

 • hva klubben tilbyr sine trenere (honorar, utstyr, bekledning, kurs …)

Tillitsvalgt

Som tillitsvalgt i et gruppestyre eller hovedstyret er du valgt for å ivareta medlemmenes og gruppens interesser. Som tillitsvalgt i OSI skal du være kjent med:

 • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhetsidé)

 • klubbens lovnorm

 • gruppestyrets og hovedstyrets mandat

 • aktivitetstilbudet

 • medlemskap