Årshjul OSI


Måned

Dato

Hva

Hvem

Obligatorisk

Januar

1.

Medlemsregistrering starter

Daglig leder og medlemmer

15.

Søknads- og rapporteringsfrist Klubbtiltak storby/inkludering

Hovedstyret

Årsavslutning regnskap

Daglig leder, HS-økonom og  gruppestyrene

15.

Søknad om spillemidler anlegg Bymiljøetaten

Hovedstyret

15.

Søknadsfrist frivillighetsmidler

Hovedstyret

19.

Rekrutteringskveld for internasjonale studenter

Hovedstyret og daglig leder

31.

Frist gruppestyrene avholde årsmøte og levere årsmøtepapirer

Gruppestyrer
PrøvetreningsperiodeDaglig leder og gruppestyrer

Februar

1.

Søknadsfrist Sparebankstiftelsen

Hovedstyret/daglig leder

Tildeling og offentliggjøring av gruppebevilgning

Hovedstyret/daglig leder

Frist innlevering av saker årsmøtet

Alle

Utsending av sakspapirer årsmøtet

Daglig leder

Mars

Årsmøte

Alle

Søknadsfrist Driftsstyret hyttene

Driftsstyret

Åpen dag UiO,BI og OsloMet

Alle

Frist søknad om utendørstider Athleticas anlegg

Daglig leder

Nettverkssamling NSI/ting

Hovedstyret

April

Styrearbeid i praksis

Daglig leder og Hovedstyret

Hele gruppestyret

Våryr

Arbeidsgruppe

30

Frist for Samordnet rapportering

Daglig leder

30

Frist for søknad om MVA-kompensasjon

Daglig leder

30

Frist for søknad om Administrasjons- og driftsbidrag kommunale midler

Daglig leder

Frist søknad treningstider innendørs SIO Athletica

Daglig leder

Mai

Tildeling av neste års treningstider

Daglig leder og Hovedstyret

Forberede Den Internasjonale Studentidrettsdagen

Daglig leder og Hovedstyret

Juni

1.

Frist for innsending av dokumentasjon kommunal støtte

Daglig leder

Fordeling av helger til seriekamper kommende år

Daglig leder

Fordeling av sommertreningstider

Daglig leder

Gjøre klar medlemssystemet for høstsemesteret

Daglig leder

Offentliggjøring av treningstider neste år

Daglig leder

Begynne klargjøring av Instruktørkort

Daglig leder

Juli

Slutten

Frist for endringer av gruppekontingent høstsemesteret

Gruppene

August

1.

Medlemsregistrering starter

Daglig leder og medlemmer

Foreningsdager på UiO, OsloMet, BI + Idrettsdag under fadderuka

AllePrøvetreningsperiodeDaglig leder og gruppestyrer

Semesterstart

Alle

September

Starten

Frist søknad Sparebankstiftelsen

Frist for søknad Velferdstinget

Hovedstyret og daglig leder

20.

Den Internasjonale Studentidrettsdagen

Hovedstyret og daglig leder

Økonomikurs

Hovedstyret og daglig leder

Leder og økonom

15.-25.

Fordeling av LAM-midler

Hovedstyret

Oktober

6.-7.

Dugnad Studenterhytta

Driftsstyret

2 stk fra hver gruppe

Tildelingsmøte Velferdstinget

Hovedstyret

Representantskapsmøte

Hovedstyret

Leder og nestleder

NSI Ledersamling

Hovedstyret og daglig leder

Søknad om utstyrsmidler fra NIF

Gruppestyrene

November

Julebord

Alle

Maler til årsmøtepapirer gruppene sendes ut

Daglig leder

Desember

Forberede medlemsregistrering vårsemesteret

Daglig leder