Trenere og instruktører.

Instruktørkort SIO Athletica

Instruktørene våre får gratis inngang på SIO Athleticas anlegg. I starten av hvert semester sender gruppene inn oversikt over hvilke innstruktører som skal ha inngang det kommende semesteret. Antallet instruktørkort gruppen har hatt tidligere er grunnlaget for semesteret etter, så hvis gruppen trenger flere må dette begrunnes. 

  • Kortene for vårsemesteret går ut 31 August, mens de for høstsemesteret går ut 31 Januar. 
  • Instruktører som har personlige medlemskap hos SIO A må avslutte disse før 1 August og 1 Januar for å slippe å betale for september og februar.

Ved starten av hvert semester sender daglig leder ut påminnelse om å sende inn info til instruktørkort. Det som må være på plass er: 

  • Instruktøren har en bruker på SIO.no som kortet kan knyttes mot. Det må da være samme e-post adresse på listen, som brukeren er registrert med. 
  • Utfylt instruktørbekreftelse fra instruktør/trener: Instruktørbekreftelse
  • Fullstendig liste over antall instruktører gruppen trenger, og eventuell begrunnelse for endring i antall: Liste instruktørkort OSI

Instruktørbekreftelsene og listen sendes samlet til daglig leder i god tid før kortene fra semesteret før går ut. Klubben har ca 250 instruktører, så jo tidligere man sender inn, jo større er sjansene for at kortene er klare til 1 februar og 1 september. 


Avtaler med trenere

Hvis trenere skal få kompensasjon for jobben de gjør, må det settes opp avtaler for dette. Under ligger en standardavtale som dekker det som forventes av treneren i sitt verv, med mulighet for å legge inn varighet, kompensasjon, osv. For grupper med avtaler hvor det skal betales X sum for ett engasjement på f.eks 6 måneder. Anbefales det at de legger inn i kontrakten, hva/hvor mye som skal betales ut hvis avtalen avsluttes før avtalt tid. 

Standard arbeidsavtale trenere