Informasjon om medlemskap

Ved innmelding fyller du ut et innmeldingsskjema med navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Alle medlemmer har en egen personlig idrettsside på Min Idrett som er koblet opp mot medlemssystemet vi bruker i IdrettenOnline. Alle medlemmer har også sin personlige side på OSI sin hjemmeside. Denne personlige siden må hvert enkelt medlem aktivere før den kan brukes. Dette gjøres ved å trykke “Logg inn” på www.osi.no og deretter trykke på “Har du glemt ditt passord?” for å få tilsendt passord. Her kan du som medlem, utøver, tillitsvalgt eller administrativt ansatt melde deg på arrangementer og kurs, endre dine egne personopplysninger, se medlemsbevis,  finne informasjon knyttet til dine kommende aktiviteter, og andre funksjoner og tjenester som kan være aktuelle og interessante for deg.

Når man vil bli medlem i OSI kan man ikke ha uoppgjorte regninger hos en annen klubb. Alle som har betalt medlemskontingent i klubben er medlemmer. Medlemskapet regnes fra den dagen kontingenten er betalt. Som medlem av OSI er man pliktig til å følge idrettens regelverk. 

En ansatt kan være medlem i idrettslaget, men har ikke stemmerett på årsmøtet og kan heller ikke inneha årsmøtevalgte verv i idrettslaget. Unntak gjelder for personer som kun innehar noen få betalte trenertimer i uken, og som ikke har dette som hovedgeskjeft.

Medlemskapet i idrettslaget kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. En utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. Et medlem som skylder kontingent for mer enn ett år, kan strykes, og da kan ikke medlemmet tas opp igjen før den skyldige kontingenten er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. Dersom vi vurderer ekskludering av et medlem, må vi ta kontakt med idrettskretsen. Der finnes egne prosedyrer for ekskludering. 

Hva koster det å bli med?

Medlemskontingent

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem, og alle medlemmer skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse. Hvert medlem betaler en medlemskontingent for vårsemesteret og en for høstsemesteret. Studenter betaler 120 kr. per semester, mens ikke-studenter betaler 300 kroner per semester.

Treningsavgifter

Treningsavgiftene fastsettes av gruppene på bakgrunn av faktiske kostnader med aktivitetene. Gruppene har av årsmøtet fått mandat til å fastsette sine egne treningskontingenter. Les mer på gruppens nettsider for nærmere informasjon om aktivitetsavgiften. 

Deltakeravgifter

Deltakeravgifter til konkurranser dekkes ikke av medlemskontingenten i OSI og må betales av den enkelte utøver. Hver enkelt gruppe kan velge å inkludere denne i treningsavgiften.

Levert av IdrettenOnline